Co zrobić, by móc zapisać się na prawo jazdy?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta, lecz pamiętajmy o spełnieniu wszystkich warunków.

– WIEK –

Aby móc przystąpić do KURSU na prawo jazdy kategorii B trzeba mieć MINIMUM 17 lat i 9 miesięcy, czyli  zgodnie z prawem  – 3 miesiące przed osiągnięciem pełnoletniości. Prawo do przystąpienia do egzaminu na kategorie B, czyli pojazdu, który nie waży więcej niż 3,5 tony mają prawo wszyscy od momentu  miesiąca czasu  do ukończenia 18 roku życia. Jednak by mieć prawo odebrać swoje świeże prawo jazdy z urzędu musimy być  już pełnoletni.

 

 

– PKK –

Teraz należy pobrać i wypełnić  PKK, czyli  PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ . Jest to unikalny numer każdego kandydata na kierowcę za pomocą którego zostaniesz rozpoznany w systemie szkoły jazdy, czy systemie ośrodka ruchu drogowego.

Numer ten przydziela Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego lub Urząd Miasta w Twoim regionie.

Numer PKK dostaniesz na kartce z którą musisz udać się do szkoły jazdy, a następnie do ośrodka egzaminacyjnego. Dokument ten zawiera niezbędne dane w celu identyfikacji przed przystąpieniem do następnie egzaminu. Jest to dokument OBOWIĄZKOWY dla każdego.

 Obowiązek wypełnienia dokumentu PKK mają osoby:

 • ubiegające się po raz pierwszy o uprawnienie,
 • rozszerzające uprawnienia np. kat. „C” lub „D”,
 • które chcą wymienić  prawo jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
 • u których  należy sprawdzić  kwalifikacje (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego): po cofnięciu uprawnień do prowadzenia pojazdu powyżej
  1 roku, przywróceniu uprawnień do prowadzenia pojazdu w wyniku jego utraty lub zwrocie prawa jazdy również po upływie 1 roku,
 • posiadające uprawnienia do jazdy pojazdami z automatyczną skrzynią biegów a chcących mieć prawa kierowania pojazdem bez ograniczeń

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku PKK:

 • dowód tożsamości,
 • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, T),
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy posiadasz już prawo jazdy),
 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku, gdy jesteś cudzoziemcem.