Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami 2017

zaostrzenie przepisów na prawo jazdy 2017

Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami 2017

Wraz z dniem 01 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami. Jakie zmiany ze sobą niesie i na co trzeba się przygotować?

Kursy reedukacyjne za jazdę pod wpływem alkoholu i środków odurzających

Jeszcze do niedawna, podstawą do wydania przez starostę decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny kierowcy prowadzącego pojazd pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, były informacje uzyskane z Centralnej Ewidencji Kierowców. Paradoks polegał na tym, że, pomimo istnienia tego przepisu, CEK nie zajmowała się gromadzeniem tego typu danych. Sytuacja ma ulec zmianie w momencie wejścia w życie przepisów dotyczących CEPiK 2.0.

Wyrok sądu jako podstawa do skierowania na kurs reedukacyjny

Nowelizacja ustawy zakłada, że do czasu uruchomienia CEPiK 2.0, podstawą do wydania przez starostę decyzji o skierowaniu  na kurs reedukacyjny kierowcy prowadzącego pojazd pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, będzie odpis wyroku sądowego.

Jazda na kacu = jazda na kurs

Każda osoba kierująca pojazdem w stanie po spożyciu alkoholu/środka odurzającego lub w stanie nietrzeźwości, zostanie skierowana na kurs reedukacyjny. W praktyce oznacza to konieczność odbycia kursu również przez osoby, u których wykryto stężenie alkoholu we krwi na poziomie od 0,2‰ do 0,5‰, a także przez osoby będące pod wpływem narkotyków, bez względu na stopień ich stężenia we krwi.

Osoba skierowana na kurs reedukacyjny ma obowiązek zgłosić się na niego w przeciągu miesiąca od daty wydania skierowania, a następnie, w ciągu kolejnych sześciu tygodni, przedstawić zaświadczenie o jego ukończeniu staroście.

Dodatkowe 400 zł

Oprócz konsekwencji, jakie musi ponieść kierujący zatrzymany za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zgodnie z wyrokiem sądu, zobowiązany jest również do uiszczenia opłaty za kurs reedukacyjny w wysokości 400 zł. Kursy odbywają się w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego (WORD) i składają się z dwóch ośmiogodzinnych spotkań z zakresu problematyki przeciwdziałania narkomanii i przeciwalkoholowej.

Zatrzymanie prawa jazdy

Do tej pory kierowcy przekraczający prędkość o ponad 50 km/h na obszarze zabudowanym, unikali zatrzymania prawa jazdy na trzy miesiące, wykorzystując lukę prawną. W momencie zatrzymania powoływali się, podczas kontroli drogowej, na brak dokumentów.

Nowelizacja ustawy zakłada, że od początku roku 2017, do wszczęcia postępowania o zatrzymanie prawa jazdy, w sytuacji przekroczenia dopuszczalnej prędkości o 50 km/h, wystarczy sam fakt złamania przepisu. Oznacza to, że postępowanie będzie wszczynane bez względu na to, czy w trakcie kontroli dojdzie do rzeczywistego zatrzymania przez policję prawa jazdy.

Rodzaje pojazdów a okres zatrzymania prawa jazdy

Dodatkowo, ustawa szczegółowo określa rodzaje pojazdów, których kierowanie w okresie obowiązywania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy będzie podstawą do wydłużenia czasu zatrzymania dokumentu, bądź też cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami. Naruszenie to musi być związane z prowadzeniem pojazdu silnikowego, a nie pojazdu ogółem (roweru bądź też pojazdu zaprzęgowego).

Opracowała: Marianna Gusman

Źródło:

http://www.rp.pl/Prawo-drogowe/312309957-Zatrzymanie-prawa-jazdy-od-2017-przepisy-ktora-utrudni-omijanie-przepisow.html#ap-1

http://www.info-car.pl/infocar/artykuly/kurs-reedukacyjny-pijany-kierowca-zaplaci-dodatkowo-400-zl.html

http://mojafirma.infor.pl/moto/prawo-jazdy/formalnosci/748502,Kiedy-wejda-w-zycie-zmiany-dotyczace-prawa-jazdy-i-CEPiK-20-w-2018-r.html